School Year 2015-2016 Books

School Year 2015-2016

Here are the videos of the books for preschool parents for 2014-2015, please check out the links below:

1. Wo ai wo de jia – I love my family

2. Ni jiao shen me ming zi – What is your name

3. Ni ji sui – How old are you

4. Zhe shi shui – Who is this

5. Qi qiu fei le – The ballon flew away

6. Shu bao li you shen me – What is in the school bag

7. Wo e le – I am hungry

8. Zai xue xiao – At school

9. Chuan shang yi fu – Putting on clothes

10. Na shi shen me – What is that

11. Li mian you shen me – What is in there

12. Yun dong hui – Sports meet

13. Hua hua – Drawing

14. Ni zai zuo shen me – What are you doing

15. Jing zi – Mirror

16. Xiang jiao zai na li – Where is the banana

17. Zhe shi shui de shou tao – Whose mittens are these

18. Xia yu le – It is raining